chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Építkezési illetve bontási engedély hosszabbítása

Építési/bontási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása

 Az engedély érvényességének meghosszabbítását a kérelmező legkevesebb 45 munkanappal az engedély lejárta előtt igényelhető, az engedély érvényességének meghosszabbítása egyszeri alkalommal történik, legfeljebb 24 hónapos időtartamra, díjmentesen, a szükséges dokumentumok benyújtásával.

Építési/bontási engedély érvényességi idejének meghosszabbításának igénylése

A kérelmező, az érdekelt magán- vagy jogi személy Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központ – Terepülésrendezési Osztályán a következő dokumentumcsomagot hivatott benyújtani engedély meghosszabbítása céljából:

 • A kérelmező által kitöltött formanyomtatvány az utólagosan módosított és kiegészített 839/12.10.2009-es kormányhatározat szerint kitöltve – elektronikus vagy nyomtatott példányban;
 • Építkezési/bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbítási szükségességét igazoló műszaki leírást;
 • a PAC/PAD-ból következő műszaki leírást, az építkezési munkálatok megvalósítási állapotáról, valamint a befejezésig szükséges hátralevő munkálatok leírása.
 • Az eredeti építkezési/bontási engedély;
 • A meghosszabbítás ingyenes;

Papír formában a fent említett dokumentumok benyújthatóak és átvehetőek az Ügyfélfogadó földszintjén, az 5-ös ablaknálElektronikus úton a benyújtás lehetséges, a kérelmező által elektronikusan aláírt dokumentumok e-mailben történő küldésével az urban@szereda.ro e-mail-címre. 

Építési/bontási engedély kibocsájtási illetéke

- a csíkszeredai önkormányzat 2021. évi 343. számú határozat szerinti, 474. cikk (5) bekezdése szerinti lakóépület vagy melléképület építési engedélye az építési munkák engedélyezett értékének 0,5%-a;
- az építési engedély az előző bekezdésben említettektől eltérő építményekre az építési munkák engedélyezett értékének 1%-a, beleértve a kapcsolódó berendezések értékét is, a 474. cikk (6) bekezdése szerint;
- az építmény teljes vagy részleges lebontására vonatkozó engedély a 474. cikk (9) bekezdése szerint az építményadó megállapításához megállapított, a lebontott részre vonatkozó adóalap 0,1%-ának megfelelő összeg;
- a 474. cikk (10) bekezdése szerinti fúrás vagy ásás engedélyezése 25 lej minden érintett nm után;
- a 474. cikk (12) bekezdése szerinti, más építési engedélyben nem szereplő, építési célú telephely-szervezési munkákhoz szükséges engedély a telephely-szervezési munkák engedélyezett értékének 3%-ával egyenlő;
- a 474. cikk (13) bekezdése szerinti sátrak, nyaralók, lakókocsik vagy kempingek felállítására vonatkozó engedély az építési munkálatok engedélyezett értékének 2%-ának felel meg;
- a 474. cikk (14) bekezdése értelmében a közutakon és köztereken elhelyezett kioszkok, sátrak, standok, kiállítóterek, valamint a berendezési tárgyak és hirdetőtáblák, cégek és reklámok elhelyezésére vonatkozó építési engedély 12 lej, az építmény által elfoglalt minden négyzetméternyi felületre;
- a 474. cikk (15) bekezdése értelmében a közüzemi víz-, csatorna-, gáz-, hő-, villany-, telefon- és kábeltelevíziós hálózatokhoz való csatlakozási és bővítési munkálatok engedélyezése 22 lej, minden egyes csatlakozás után.

Illeték fizetési lehetőségek

 •  Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központjában – Mihail Sadoveanu utca 4. szám;
 •  digitálisan a GHISEUL.RO portálon keresztül;
 •  banki átutalással a Miercurea-Ciuc Kincstári Banknál a következő számlára: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

Jogalap

 • Az építési munkák engedélyezéséről szóló, újra kiadott, aktualizált 50 /1991. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény alkalmazására vonatkozó 839/2009. sz. rendelet;
 • A területrendezésről és városfejlesztésről szóló, 350/2001. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • 233/2016. sz. rendelet a terület- és településrendezésről szóló 350/2001. sz. törvény alkalmazására, valamint a településrendezési dokumentumok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
 • A műemlékvédelemről szóló 422/2001. sz. törvény – újra kiadott, aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 3037/2020. sz. rendelet a műemlékvédelemről szóló törvény 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti munkálatok esetében az előzetes bejelentési és írásbeli engedélyezési eljárás jóváhagyásáról. (2) és (4) bekezdése a módosított 50/1991. sz. törvény;
 • A 2797/2017. sz. rendelet a műemlékeken, a védőzónájukban lévő épületeken vagy a védett területeken a műemléki anyagot csekély mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beavatkozások típusainak meghatározásáról, valamint azon feltételekről, amelyek alapján a CNMI-vel, illetve a CZMI-vel való konzultáció nélkül kiadható engedélyek a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A terület- és településrendezési tervek elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról szóló lakossági tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló, 2010. december 30-i 2701. sz. rendelet;
 • A Helyi Tanács 2021. évi 343. számú határozata a helyi adók és különadók megállapításáról a 2022-es évre vonatkozóan.
 • A Petőfi Sándor - Márton Áron utcai (volt G. Coșbuc) városrészben lévő homlokzatok szabályozása;