chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Általános városrendezési terv és szabályzó - PUG és RLU

Csíkszereda municípium Általános Városrendezési Tervét és Helyi Városrendezési Szabályzóját 2008-2012 között a kolozsvári PlanWerk S.r.l. dolgozta ki, az U091MC számú projekt szerint, a 78/11.03.2009-es szerződés alapján, illetve módosította a 61/22.02.2018-as szerződés alapján, a Terület- és városrendezésről szóló 350/2001-es törvény, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint a Városrendezési szabályzó jóváhagyásáról szóló 525/1996-os H.G. számú rendelet, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, alapján. A dokumentáció rendelkezik a törvény által előírt jóváhagyásokkal és megállapodásokkal, amelyeket Csíkszereda municípium helyi tanácsa a 2012.10.26-i 200. számú HCL-vel hagyott jóvá, és amelyek 10 évig érvényesek. 2017 januárjában a 200/2012. számú HCL-t a bíróság egy pert követően megsemmisítette, az Általános Rendezési Tervet - PUG-ot a 2018. december 21-i 376. számú HCL-lel kiegészítették és újra jóváhagyták, 2022.11.26-ig tartó érvényességgel.

Csatolmányok

 • Általános műleírás - 0
 • Helyi városrendezési szabályzó - 1
 • Áttekintő helyszínrajz - A-01
 • Helyszínrajz - A-02
 • Városrendezési szabályozási terv - A-03
 • Területfelhasználási egységek helyszínrajza - A-04
 • Tulajdonviszonyok - A-05
 • Natura2000 övezetek - A-06
 • Villanyhálózatok - A-07.1
 • Víz és szennyvíz hálózat - A-07.2
 • Földgázhálózatok - A-07.3
 • Távközlési hálózatok - A-07.4