chevron_right
Monitorul oficial local

Plan urbanistic general cu regulament local aferent - PUG și RLU

Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Miercurea-Ciuc a fost elaborat între 2008-2012 de către PlanWerk S.r.l. Cluj Napoca, conform proiectului nr. U091MC pe baza contractului 78/11.03.2009 respectiv completat pe baza contractului 61/22.02.2018 în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare. Documentația a obținut avizele și acordurile prevăzute de lege, fiind aprobată de consiliul local al Municipiului Miercurea-Ciuc prin HCL nr. 200 din 26.10.2012, având valabilitatea de 10 ani. În ianuarie a anului 2017 HCL nr. 200/2012 a fost anulat de către instanță, în urma unui proces, iar PUG a fost completat și reaprobat cu HCL nr. 376 din 28 decembrie 2018, cu păstrarea valabilității până la 26.11.2022.

Documente anexate

 • Memoriu general - 0
 • Regulament local de urbanism - 1
 • Plan de încadrare în teritoriu - A-01
 • Plan de situație existentă - A-02
 • Plan reglementări urbanism - A-03
 • Plan unități teritoriale - A-04
 • Proprietatea asupra terenurile - A-05
 • Zone Natura 2000 - A-06
 • Rețele electrice - A-07.1
 • Rețele apă și apă uzată A-07.2
 • Rețea de gaze A-07.3
 • Rețea de telecomunicații A-07.4