chevron_right
Monitorul oficial local

Consiliul consultativ economic


Consiliul Consultativ Economic al Municipiului Miercurea-Ciuc (denumit în continuare CCEMC) este o structură consultativă fără personalitate juridică, înființată de către Municipiul Miercurea-Ciuc prin Hotărârea Consiliului Local 372/2021. Acest for, care este și un instrument de comunicare instituțională, a fost creat pentru a stabili o relație mai apropiată și mai dinamică între municipalitate și comunitatea de afaceri pentru dezvoltarea economică și tehnologică a regiunii.

Scopul municipalității este de a folosi acest for consultativ pentru a oferi un cadru organizat pentru comunitatea de afaceri de a participa la luarea deciziilor locale care le afectează activitatea. 

CCEMC funcționează pe baza unui parteneriat între administrația publică și comunitatea de afaceri, care oferă un cadru instituțional pentru discutarea proiectelor de natură economică și pentru implementarea politicilor publice având ca subiect dezvoltarea economiei.

CCEMC se reunește o dată la două luni, sub președinția primarului orașului, cu participarea reprezentanților organizațiilor de afaceri, a viceprimarilor, a președinților de comisii ale consiliului local și a experților economici invitați. Secretariatul CCEMC este asigurat de către Biroul de dezvoltare economică și digitalizare al municipalității. 

Poate deveni membru al CCEMC orice organizație antreprenorială care are personalitate juridică, este înregistrată la Miercurea-Ciuc, desfășoară activitate în interesul antreprenorilor, iar cei doi reprezentanți desemnați să participe la ședințele de lucru ale CCEMC au domiciliul în Miercurea-Ciuc, sau lucrează pentru un angajator din Miercurea-Ciuc.


Membrii CCEMC sunt următoarele organizații de afaceri:


Informații suplimentare:

juhaszborsaorsolya@szereda.ro

gazdasagfejlesztes@szereda.ro