chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Csíkszeredai Helyi Rendőrség

Elérhetőség: 

530110 Csíkszereda, Vár tér 1. szám, Hargita megye

Telefon: 0266–315120, 221-es belső E-mail: office@hrnszereda.ro


Csíkszereda Helyi Rendőrségének létrehozását és működését a 2010/155-ös számú törvény szabályozza. Az egység a helyi közösség érdekében fejti ki a munkáját, így egészítve ki az állami és a helyi intézmények tevékenységét a hatályos jogszabályok alkalmazása által.

A hatáskör gyakorlásában többek között olyan alapelvek mentén dolgozik a testület, mint az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a magán- és közjavak védelme, a törvényesség, a nyitottság és az átláthatóság, a pártatlanság, az egyenlő bánásmód és a hatékonyság.

A rendfenntartó intézmény hatásköre a 2010/155-ös törvény értelmében a következő területekre terjed ki:

  • a közrend és közbiztonság fenntartása, a közvagyon védelme
  • bűncselekmények megelőzése
  • közlekedésbiztonság
  • építkezések ellenőrzése, az utcai plakátolás felügyelete
  • környezetvédelem
  • kereskedelmi tevékenység ellenőrzése
  • lakosság-nyilvántartás
  • más, a törvény által meghatározott területek

Kezdetben Csíkszereda Helyi Rendőrsége közrendészeti és közlekedésrendészeti feladatokat lát el.   A közrendészeti egység munkatársai a közrend és közbiztonság fenntartása mellett a hatáskörüknek, illetve a közrend és közbiztonsági tervben szereplő helyszíneken teljesítenek szolgálatot, továbbá a város forgalmas közterületeit érintő helyszíneken is biztosítják a közrendet (parkok, gyalogos- és sétálóövezetek, piacok, temetők stb.), továbbá oktatási és egészségügyi intézmények közelében is.

A közlekedésrendészeti egység munkatársai közlekedésbiztonsági feladatokat látnak el, így a legfontosabb hatáskörük a közúti szabálysértésekre, a szabálytalan megállások, várakozások, a gyalogos, kerékpáros és állatok által vontatott járművek forgalmának biztonságossá tételére is kiterjed. Mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyek használatának ellenőrzése és illetéktelen használatuk esetében pénzbírságok kiszabása is a hatáskörükbe tartozik. Kulturális, vallási vagy sportesemények alkalmával a forgalomirányítás is feladatuk.

Mindkét osztály a hatályban levő törvényes keretek között és a helyi önkormányzat határozatai alapján fejti ki tevékenységét, továbbá együttműködik az állami hatóságokkal is, mint például az állami rendőrséggel, a csendőrséggel stb.

A Csíkszeredai Helyi Rendőrség működését az intézményt létrehozó 2019/101-es számú önkormányzati határozat és utólagos módosításai, kiegészítései (2021/349-es és 2021/384-es számú határozatok) szabályozzák.

Szervezési és működési szabályzat

Tisztségjegyzék

Szervezeti felépítés

Vagyon- és érdeknyilatkozatok – 2023

Vagyon- és érdeknyilatkozatok – 2024

Könyvelői mérleg – 2022

Kifizetési jelentés - 2022

Könyvelői mérleg – 2023

Kifizetési jelentés - 2023


KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK IGÉNYLÉSE

2001/544-es számú törvény

Kérelem közérdekű információ igénylésére

Panasz - negatív válasz érkezett az igénylésemre

Panasz - nem érkezett válasz az igénylésemreA Csíkszeredai Helyi Rendőrség igazgatója: Dombi Gyula

E-mail: dombigyula@hrnszereda.ro

Fogadóóra: csütörtöki napokon 10–12 óra között Előjegyzés fogadóórára: 0266 315120 / 221