chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Eltartási szerződés

A szociális felmérésekhez szükséges dokumentumok:

A családtagok személyi igazolványának másolata

Születési anyakönyvi kivonat azon családtagok számára, akik nem rendelkeznek személyazonosító igazolvánnyal

Jövedelemnyilatkozat

Házassági anyakönyvi kivonat

Válólevél (esetenként)

Halotti anyakönyvi kivonat (eseti alapon)


Érdeklődni:

Cím: Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. sz.) Szociális igazgatósága 27- es számú irodája

Telefon: 0266-315120/ belső 245