chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Főépítészi jóváhagyás igénylés építkezési dokumentáció esetén

Főépítészi jóváhagyás igénylés építkezési dokumentáció esetén

A kérelmező, az érdekelt magán- vagy jogi személy Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központ – Terepülésrendezési Osztályán a következő dokumentumcsomagot hivatott benyújtani Főépítészi jóváhagyás kibocsájtása céljából:

 • Típuskérés – az utólagosan módosított és kiegészített 223/26.02.2016-os rendelet 1. cikke szerint kitöltve, 2 eredeti példányban, digitális formátumban (.pdf) – elektronikus vagy nyomtatott példányban;
 • Csíkszereda település önkormányzata által kiállított urbanisztikai bizonylat másolata;
 • Az ingatlan tulajdonjogát igazoló bizonylat – földterület és/vagy épületek/frissített kataszteri térképkivonata és frissített telekkönyvi kivonat másolata, 30 napnál nem régebbi, kérésre a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal kibocsájtja az ANCPI oldalon keresztül;
 • Az urbanisztikai bizonylat szerint előírt megállapodások és jóváhagyás másolata – kivéve a kérelem alapján kiállítandó jóváhagyást;
 • A műszaki terv - 2 nyomtatott példányban és digitális formátumban (.pdf);
 • A csíkszeredai önkormányzat 2022. évi 423. számú határozat szerinti, az Adóhivatalnak befizetett illeték fizetési bizonylatának másolata – a tervtanács alátámasztásával ellátott főépítészi jóváhagyás díja 140 lej, szükség esetén a sürgősségi illeték 250 lej.

Papír formában a fent említett dokumentumok benyújthatóak és átvehetőek az Ügyfélfogadó II emeletén, az 6-os irodában

A reklámhordozók elhelyezéséről és engedélyezéséről szóló, újra kiadott, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel ellátott 185/2013-as törvény rendelkezései szerint nem szükséges építési engedélyt kiadni sajtó, könyvek, virágok és hasonlók terjesztésére és forgalmazására szolgáló helyiségek, az utcabútorok földön történő elhelyezése esetén, ha legfeljebb 5,00 nm beépített területű (fedett vagy zárt bódék, pultok, kioszkok). A helyi közigazgatási hatóságok a Főépítészi jóváhagyás és az Elhelyezési jóváhagyás alapján, meghatározott időre szóló működési engedélyt adhatnak ki.

A műemléki védettségű ingatlanok vagy védett övezetekben található, a műemléki örökséget kis mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beruházások esetében, amelyek bizonyos feltételek mellett, a Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság előzetes bejelentésével és az elhelyezési jóváhagyás alapján valósulnak meg.

Kiadási határidő

A Tervtanács - Területrendezési és Városfejlesztési Műszaki Bizottság ülésének jegyzőkönyvét követő 30 napon belül. Az üléseket havonta az utolsó előtti hét csütörtökén tartják.

 Illeték fizetési lehetőségek

 •  Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központjában – Mihail Sadoveanu utca 4. szám;
 •  digitálisan a GHISEUL.RO portálon keresztül;
 •  banki átutalással a Miercurea-Ciuc Kincstári Banknál a következő számlára: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

 Jogalap

 • Az építési munkák engedélyezéséről szóló, újra kiadott, aktualizált 50 /1991. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény alkalmazására vonatkozó 839/2009. sz. rendelet;
 • A területrendezésről és városfejlesztésről szóló, 350/2001. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • 233/2016. sz. rendelet a terület- és településrendezésről szóló 350/2001. sz. törvény alkalmazására, valamint a településrendezési dokumentumok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
 • A műemlékvédelemről szóló 422/2001. sz. törvény – újra kiadott, aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 3037/2020. sz. rendelet a műemlékvédelemről szóló törvény 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti munkálatok esetében az előzetes bejelentési és írásbeli engedélyezési eljárás jóváhagyásáról. (2) és (4) bekezdése a módosított 50/1991. sz. törvény;
 • A 2797/2017. sz. rendelet a műemlékeken, a védőzónájukban lévő épületeken vagy a védett területeken a műemléki anyagot csekély mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beavatkozások típusainak meghatározásáról, valamint azon feltételekről, amelyek alapján a CNMI-vel, illetve a CZMI-vel való konzultáció nélkül kiadható engedélyek a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A terület- és településrendezési tervek elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról szóló lakossági tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló, 2010. december 30-i 2701. sz. rendelet;
 • A Helyi Tanács 2022. évi 423. számú határozata a helyi adók és különadók megállapításáról a 2023-as évre vonatkozóan.
 • A Petőfi Sándor - Márton Áron utcai (volt G. Coșbuc) városrészben lévő homlokzatok szabályozása;