chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

22-es számú határozat (2024.01.31)

az Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület felhatalmazásáról a Csíkszereda municípium utcai takarítási szolgáltatások átruházását illetően

move_to_inboxLetöltés

21-es számú határozat (2024.01.31)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyülésén való szavazásáról az utcahálózat takarítási illetve hótalanítási szolgáltatások díjszabásainak elfogadását illetően

move_to_inboxLetöltés

20-as számú határozat (2024.01.26)

a 316/2020-as kiegészített és módosított Határozat módosításának jóváhagyása

move_to_inboxLetöltés

19-es számú határozat (2024.01.26)

az Országos Lakásügynökség által épített lakások újraszámított béreinek jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

18-as számú határozat (2024.01.26)

a Külterületek közhasznú tevékenységbe való foglalása a „Kültelkek beltelkesítése ipari park létrehozása céljából” című Övezeti rendezési terv elkészítéséhez

move_to_inboxLetöltés

17-es számú határozat (2024.01.26)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város részvételének jóváhagyásáról a Hargita megyei érdekelt felek regionális Bizottságában, amely az Európai Gasztrorégió 2027 Díjra pályázik, valamint az erről szóló partnerségi egyezmény jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

16-os számú határozat (2024.01.26)

a „Csíkszeredai Bölcsődék” munkaszerződéses alkalmazottainak beosztási listáját, szervezeti felépítését és alapbérét jóváhagyó 381/2022-es Határozat 1-es és 3-as mellékleteinek módosításáról, 2024 január 1-től

move_to_inboxLetöltés

15-ös számú határozat (2024.01.26)

a „Csíki Játékszín” státusjegyzékének és szervezeti felépítésének módosításáról szóló, utólag módosított és kiegészített 2022/206-os számú határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

14-es számú határozat (2024.01.26)

az Angyalkert Óvoda elnevezés jóváhagyásáról a csíkszeredai Kisherceg Napközi Otthonhoz tartozó, a csíkszeredai Szív utca 1. szám alatt levő napközi otthon jellegű intézmény számára

move_to_inboxLetöltés

13-as számú határozat (2024.01.26)

a 361/2023-as tanácshatározat által - jóváhagyott csíkszeredai polgármesteri tisztség és szakapparátus módosításának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

12-es számú határozat (2024.01.26)

„A csíkszeredai "Octavian Goga" Nemzeti Főiskola sportcsarnokának hőrehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése„, megnevezésű beruházás Beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

11-es számú határozat (2024.01.26)

a Mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli szakaszának elemzése a 2023-as év IV. negyedévére (október-december)

move_to_inboxLetöltés

10-es számú határozat (2024.01.26)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges terület biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. javára

move_to_inboxLetöltés

9-es számú határozat (2024.01.26)

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

8-as számú határozat (2024.01.26)

a Helyi Önkormányzat gyűléselnökének megválasztására, 2024 február, március, április hónapokra

move_to_inboxLetöltés