chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

112-es számú határozat (2024.05.10)

a CSÍKI SPORTCENTRUM KFT Ügyvezetői Bizottságba 3 tag Kiválasztási tervének - kezdeti komponense elfogadásáról, a 2024-2028 időszakra

move_to_inboxLetöltés

111-es számú határozat (2024.05.10)

a 2024. május 17-19. közötti Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú idején a forgalomkorlátozás és útlezárás bevezetéséről Csíkszereda Megyei Jogú Város egyes területein

move_to_inboxLetöltés

110-es számú határozat (2024.05.10)

a Csíkszereda Megyei Jogú város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosított és kiegészített, 6/2008-as számú tanácshatározat bővítésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

109-es számú határozat (2024.05.10)

a Kossuth Lajos utca 17 szám alatt található, város magánvagyonát képező kereskedelmi felület versenytárgyaláson való bérbe adására vonatkozó 59/2024-as számú határozat 6. szakaszának a módosítására

move_to_inboxLetöltés

108-as számú határozat (2024.05.10)

a Csíkszereda területén található egyes ingatlanok összevonásának jóváhagyására, telekkönyveztetés céljából

move_to_inboxLetöltés

107-es számú határozat (2024.04.26)

a 361/2023-as tanácshatározat által - jóváhagyott csíkszeredai polgármesteri tisztség és szakapparátus módosításának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

106-os számú határozat (2024.04.26)

a Csikszereda, Akác utca 1 szám alatt található felület ingyenes ügykezelésben adásának a jóváhagyására a Hargita Megyei Nyugdijpénztár javára vonatkozó 357/2023-as számú Határozat mellékletének a módostítására

move_to_inboxLetöltés

105-ös számú határozat (2024.04.26)

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2024-es évi költségvetését,illetve a 2025-2027-es periódusra vonatkozó becsléseket szabályozó 2024/24.-es számú Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

104-es számú határozat (2024.04.26)

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes státusjegyzékének és organigrammájának módosításáról szóló, 2020/215-ös számú, módosított és kiegészített határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

103-as számú határozat (2024.04.26)

a Helyi Önkormányzat gyűléselnökének megválasztására, 2024 május, június, július hónapokra

move_to_inboxLetöltés

102-es számú határozat (2024.04.26)

a „Lendület sétány 2-4 szám alatti tömbház energetikai felújítása“ megnevezésű beruházásra vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának, valamint ennek technikai és gazdasági mutatóinak jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

101-es számú határozat (2024.04.26)

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város polgármesteri szakaparátus Működési és szervezési szabályzatának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

100-as számú határozat (2024.04.26)

a 2021–2027-es Fenntartható Fejlődési Program keretében történő finanszírozásra javasolt "Támogatás a Hargita megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére irányuló regionális projekt finanszírozási kérelmének és pályázati dokumentációjának elkészítéséhez – II. szakasz" című projekt társfinanszírozásának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

99-es számú határozat (2024.04.26)

az „Integrált települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, korszerűsítése és bővítése önkéntes hulladékgyűjtő központ létrehozásával Csíkszeredában“ megnevezésű beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, valamint ennek technikai és gazdasági mutatóinak jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

98-as számú határozat (2024.04.26)

a „Gál Sándor utca 2-4 szám alatti tömbház felújítása“megnevezésű beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, valamint ennek technikai és gazdasági mutatóinak jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés