chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

82-es számú határozat (2024.04.05)

a Környezetvédelmi Alap által lebonyolított „Ivóvízellátó csatornázási és szennyvíztisztitó rendszerek” megnevezésű programban való részvétel benyújtására a ”Szennyvízhálozat bővitése a Csibai övezetben” megnevezésű beruházással

move_to_inboxLetöltés

81-es számú határozat (2024.04.05)

a Szennyvízhálozat bővítése a Csibai övezetben megnevezésű beruházás megvalosíthatósági tanulmányának elfogadására hozott 348/2022 -es számú utólag módosított és kiegészített határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

80-as számú határozat (2024.03.28)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Tanácsa képviselőinek közgyűlési megbízatásáról, hogy szavazzanak a CSÍKI SPORTCENTRUM KFT közgyűlésén a bérlajstrom módosításáról

move_to_inboxLetöltés

79-es számú határozat (2024.03.28)

a Kossuth Lajos 17 szám alatt található, város magánvagyonát képező kereskedelmi felület versenytárgyaláson való bérbe adására vonatkozó 59/2024-as számú határozat 4-es mellékletének a módosítására

move_to_inboxLetöltés

78-as számú határozat (2024.03.28)

a „Csíkszeredai Bölcsődék” munkaszerződéses alkalmazottainak beosztási listáját, szervezeti felépítését és alapbérét jóváhagyó 381/2022-es Határozat 1-es 2-es és 3-as mellékleteinek módosításáról, 2024 április 1-től

move_to_inboxLetöltés

77-es számú határozat (2024.03.28)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármesteri szakapparátusához tartozó, jogi személyiséggel nem rendelkező Szociális Igazgatóságnak, a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata hatáskörébe tartozó, jogi személyiséggel rendelkező Szociális igazgatósággá történő átszervezéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 360/2023 Határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

75-ös számú határozat (2024.03.28)

a részvételi költségvetési folyamat végrehajtásához szükséges intézkedések, valamint annak szabályzója elfogadásáról a 2024-as évre

move_to_inboxLetöltés

76-os számú határozat (2024.03.28)

a 376/2023 határozat módosítása, amely a 352/2023-es számú Önkormányzati Határozat kiegészítésére vonatkozik, mely Csíkszereda Megyei Jogú Város helyi adóit, illetékeit, valamint a különleges illetékeit állapítja meg a 2024-es évre

move_to_inboxLetöltés

74-es számú határozat (2024.03.28)

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2024-es évi költségvetését, illetve a 2025-2027-es periódusra vonatkozó becsléseket szabályozó 2024/24.-es számú Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

73-as számú határozat (2024.03.28)

a csíkszeredai oktatási és a zöldségpiac piac tevékenységi területére vonatkozó, teljes egészében saját bevételekből finanszírozott tevékenységek, az úgynevezett E finanszírozási forrás létrehozásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

72-es számú határozat (2024.03.28)

a GOSCOM R.T. 2024-es évi költségvetés jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

71-es számú határozat (2024.03.28)

a CSÍKI TRANS KFT 2024-es évi költségvetés jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

70-es számú határozat (2024.03.28)

a „Gál Sándor 14/A szám alatti hőközpont üzemen kívül helyezett kéményeinek lebontása” megnevezésű beruházás Beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

69-es számú határozat (2024.03.28)

a 2024-es évre vonatkozó épületadó/épületilleték valamint területadó/területilleték mentesítésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

68-as számú határozat (2024.03.28)

a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 2023 évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés