chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 49 (29.02.2024)

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2024 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pro Cultura Siculi

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 48 (29.02.2024)

privind aprobarea raportului anului 2023 și a programului minimal anual al CSM Miercurea-Ciuc - „VSK Csíkszereda” pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 47 (29.02.2024)

privind aprobarea raportului anului 2023 și a programului anual al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 46 (29.02.2024)

privind aprobarea raportului anului 2023 și a programului anual al Editurii Csíkszereda pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 45 (29.02.2024)

privind aprobarea raportul anului 2023 și a programului minimal anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 44 (29.02.2024)

privind aprobarea raportului anului 2023 și a programului minimal anual al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – ,,Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes” pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 43 (29.02.2024)

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, a anunțului public, a cererii de finanțare, a metodologiei de finanţare şi a ghidului de decontare, a ghidului solicitantului și a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitățile sportive non profit de interes local pe anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 42 (29.02.2024)

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, a anunțului public, a cererii de finanțare, a metodologiei de finanţare şi a ghidului de decontare, a ghidului solicitantului și a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitățile culturale non profit de interes local pe anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 41 (29.02.2024)

privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv Şcolar Miercurea-Ciuc pe anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 40 (29.02.2024)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2021 pentru delegarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație a “Editurii Csíkszereda“, respectiv abrogarea Hotărârii nr. 337/2020

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 39 (29.02.2024)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a cotei de 15/24 parte în suprafața de 37,50 mp, intravilan în favoarea numitei .... și a cotei de 9/24 parte în suprafața de 22,50 mp, intravilan în favoarea numitului ...., suprafață situată în Miercurea-Ciuc, localitate componentă Harghita-Băi, str. Szeges, nr.7

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 38 (29.02.2024)

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 37 (29.02.2024)

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de asistență socială a persoanelor adulte instituționalizate

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 36 (29.02.2024)

privind aprobarea punerii la dispoziția Delgaz Grid S.A., a unui teren aflat în proprietatea privată al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 35 (29.02.2024)

privind aprobarea schimbării destinației și dării în administrare a imobilului situat în B-dul Frăției nr. 18 în favoarea Direcției de Asistență Socială Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier