chevron_right
Monitorul oficial local

Indemnizație pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani


Acte necesare pentru acordarea concediului şi indemnizației lunare pentru creşterea copilului

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în Miercurea Ciuc

 • Cerere tip ANEXA nr.1 (Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de insrție/ sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii);
 • Adeverinţă eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei naşterii copilului(ANEXA nr.2);
 • Dovadă pentru suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului (2 ani); (Act adițional, Decizie, Dispoziție)
 • Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/ diplomă de absolvire pentru   ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului (TIP);
 • Copiile actelor de identitate ale părinţiilor; (original și copie xerox);
 • Copia Certificatului de căsătorie; (original și copie xerox);
 • Copia Certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul; (original și copie xerox);
 • Pentru plata indemnizației în cont bancar: Adeverința de la bancă va cuprinde exclusiv informații privind codul IBAN și numele titularului, conform legislației în vigoare privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal, iar solicitantul trebuie să fie titularul contului (original);
 • Declarație solicitant (TIP)
 • Declarație a celuilalt părinte (TIP)
 • Alte acte necesare, după caz.

În cazul în care realizează venituri impozabile din activități independente (II; PFA; IF; AI), sunt necesare și următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare (originale și copii xerox);
 • Rezoluţia privind înființarea activităţii eliberată de O.N.R.C (originale și copii xerox);
 • Rezoluţia privind suspendarea activităţii eliberată de O.N.R.C; (originale și copii xerox);
 • Declarația unică pentru anul anterior datei nașterii copilului - REALIZAT (originale);
 • Declarația unică pentru anul curent- ESTIMAT eliberată de Administraţia Financiară după depunerea declarației rectificativă în urma suspendării activitații.( Trebuie să conține data suspendării.) (originale);
 • Adeverinţa de venit pentru anul anterior datei nașterii copilului REALIZAT (originale);
 • Adeverinţa de venit pentru anul curent- ESTIMAT eliberată de Administraţia Financiară (originale);
 • Adeverinţă de la CAS privind perioada concediului de maternitate cu sumele primite pe fiecare lună. (originale);
 • În cazul în care nu a beneficiat concediu de maternitate – declarație pepropria răspundere că nu are încheiat contract cu CAS (TIP)
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta la AJPIS Harghita dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară;(TIP)


În cazul în care intervin modificări de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor indemnizației pentru creșterea copilului, titularul are obligaţia ca în termen de max. 15 zile să comunice în scris modificările intervenite Direcției de Asistență Socială sau la AJPIS HARGHITA


Cererile pot fi depuse la: Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, Direcția de asistență socială, camera nr. 25-26. 

Telefon: 0266-315120/ 255.