chevron_right
Monitorul oficial local

Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu - Metodologie

Etapele parcurse de o documentație de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obținerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc (H.C.L.)

1. Solicitarea și obținerea Certificatului de Urbanism pentru Elaborare PUZ;
2. Solicitarea și obținerea Aviz de oportunitate - Programarea și introducerea documentației pe ordinea de zi a ședinței lunare a CTATU;
3. Acord asupra datei dezbaterii publice, anunț de informare PUZ - Organizarea dezbaterii publice și Întocmire proces verbal al dezbaterii publice și al raportului informării și consultării publicului, (evaluarea dezbaterii publice), 25 de zile anunț de informare în conformitate cu legislația în vigoare;
4. Solicitarea, obținerea Aviz arhitect, Denumirea și numerotarea străzilor de pe teritoriul PUZ, după caz, și;
5. Obținerea avizului Comisiei de Urbanism, prin înaintarea a 5 exemplare tipărite și în format digital (.pdf).

Aprobare, amânarea sau respingerea PUZ  prin următoare pasuri:
- elaborare proiect de hotărâre a consiliului local;
- informarea despre proiect de hotărâre a consiliului local;
- înaintare proiect de hotărâre a consiliului local;
- aprobarea, amânarea sau respingerea PUZ;
- înaintarea HCL spre știința persoanelor și instituțiilor abilitate.

Etapele parcurse de o documentație de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obținerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc (H.C.L.):

1. Solicitarea și obținerea Certificatului de Urbanism pentru Elaborare PUD;
2. Solicitarea, completarea documentației pentru cerere aviz de oportunitate, dacă este cazul și obținerea Aviz de oportunitate - Programarea și introducerea documentației pe ordinea de zi a ședinței lunare a CTATU;
3. Notificarea proprietarilor parcelelor vecine și elaborarea al raportului informării și consultării publicului;
4. Solicitarea, completarea documentației pentru cerere aviz arhitect șef, dacă este cazul, obținerea Aviz arhitect șef;
5. Solicitarea, completarea documentației pentru cerere aprobare PUD, dacă este cazul și obținerea avizului Comisiei de Urbanism, prin înaintarea a 5 exemplare tipărite și în format digital (.pdf).

 Aprobare, amânarea sau respingerea PUD prin următoare pasuri:
- elaborare proiect de hotărâre a consiliului local;
- informarea despre proiect de hotărâre a consiliului local;
- înaintare proiect de hotărâre a consiliului local;
- aprobarea, amânarea sau respingerea PUD;
- înaintarea HCL spre știința persoanelor și instituțiilor abilitate.