chevron_right
Monitorul oficial local

Ajutor social

Ajutor social, cerere.

Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei:
Documentul de identitate, pasaport sau dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi.
Livretul de familie.
Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani.
Certificatul de căsătorie/Hotărâre de divorţ/Acte de deces.
Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial.
Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual.
Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
Adeverinţă de elev sau student.
Talon orice tip de pensie. Talon de şomaj. Talon de orice tip de indemnizaţie.
Adeverinta de venit eliberata de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani; Certificat fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, pentru persoanele peste 18 ani.
Certificat de invaliditate/persoană cu handicap.
Carte de muncă.
Acte de studii.
Act medical din care să reiasă starea de sănătate ( apt pentru prestarea unei munci de interes local ). În cazul unei persoane declarată inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă.
Adeverinţă eliberata de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care sa reiasa dacă deţine sau nu proprietăţi, sau terenuri agricole în aceste localităţi.